Play Center Play

Trong Hũ Vàng Có : 12,850,000Vnđ


Đang Có 798 Người Tham Gia 【QUAY PUBG】

Nổ Hũ Tiền Shop Thời Gian Tên
Nổ Hũ Tiền 9.680.000đ 1 Giờ Trước Hùng Nguyễn
Nổ Hũ Tiền 5.250.000đ 3 Giờ Trước Hoài Thương
Nổ Hũ Tiền 7.240.000đ 7 giờ Trước Thu Trang
Nổ Hũ Tiền 6.660.000đ 12 giờ Trước Quỳnh Như
Nổ Hũ Tiền 4.680.000đ 23 giờ Trước Như Ngọc
Trúng Acc Vip Thời Gian Tên
Acc 30 Đồ Cam 10 Phút Trước Yến Thanh
Acc Có 3500UC 23 Phút Trước Nhi Chibi
Acc Skin M4 Băng5 39 Phút Trước Văn Hậu
Acc Skin AK Băng3 59 Phút Trước Quang Hải
Acc Skin M4 Hề4 1 giờ Trước Mỹ Hiền
Acc Có 1200UC 2 giờ Trước Quang Dũng
Acc 10 Skin Súng Vip 2 giờ Trước Aki Huy
Acc M4+AK Băng 3 giờ Trước Điểu Thành
Acc Có 3200UC 3 giờ Trước Hũy Nguyễn
Acc 17 Skin Vip 4 giờ Trước Any Tuyết